temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality

Aktuality


koupaliště - ukončení provozu

Datum konání: 31. 8. 2018 - 15. 9. 2018

Dnešním dnem 31.8.2018 je ukončen provoz koupaliště v Kojetíně.

Všem návštěvníkům děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na vás v sezoně 2019.


Publikováno 31. 8. 2018 8:18

Celozávodní dovolená

Datum konání: 29. 6. 2018 - 4. 7. 2018

Ve dnech 2.7.2018 až  4.7.2018 je ve firmě TECHNIS Kojetín spol.s r.o. celozávodní dovolená. Činnosti spojené s odpady a čištění města jsou v tyto dny i v navazující svátky zabezpečeny bez omezení dle stanovených harmonogramů.


Publikováno 29. 6. 2018 10:08

GDPR - Informační memorandum

Datum konání: 15. 6. 2018 - 30. 9. 2018

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité výslovně vyjádřené legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávaly výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovávání osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

                                                                                            Informační memorandum - partneři společnosti.pdf

 

 


Publikováno 15. 6. 2018 12:15

Zahájení provozu koupaliště

Datum konání: 18. 5. 2018 - 30. 8. 2018

Zahájení provozu koupaliště 2.6.2018.

Od této sezóny připravujeme ohřev vody všech bazénů.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Více informací zde: koupaliste 2018.pdf

                                                                              koupaliště.jpg


Publikováno 18. 5. 2018 8:20

Provoz firmy od 30.4. do 8.5.2018

Datum konání: 26. 4. 2018 - 9. 5. 2018

Ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 je ve firmě TECHNIS Kojetín spol.s r.o. celozávodní dovolená. Činnosti spojené s odpady a čištění města jsou v tyto dny i v navazující svátky zabezpečeny bez omezení dle stanovených harmonogramů.

 


Publikováno 26. 4. 2018 6:54

Sportovní hala Mistrovství ČR v deseti tancích

Datum konání: 24. 3. 2018 - 25. 3. 2018

Mistrovství české republiky v deseti tancích 2018

Mistrovstvi české republiky v deseti tancích 2018.jpg


Publikováno 14. 3. 2018 7:58

Svoz a sběr bioodpadu a nebezpečného odpadu v 04/2018

Datum konání: 6. 4. 2018 - 12. 4. 2018

V pátek dne 06.04. a v sobotu dne 07.04.2018, bude Městem Kojetín, zabezpečen svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery .

Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách.

Ve čtvrtek dne 12.04.2018 bude zajištěn mobilní svoz nebezpečných odpadů společností BIOPAS Kroměříž spol. s r.o.


Publikováno 9. 3. 2018 14:02

Ukliďme svět-ukliďme Česko

Datum konání: 7. 4. 2018

Uklidme svet uklidme cesko 2018.pdf

uklidme cesko


Publikováno 7. 3. 2018 13:20

Zahájení svozu BIOodpadu

Datum konání: 12. 3. 2018 - 31. 3. 2018

Zahájení svozu BIOodpadu

Systém svozu bio nádob bude zahájen 12.3 2018 (v roce 2018 vždy lichý týden ve 14-denním intervalu) v souladu s harmonogramem svozu (uvedeno v záložce NAKLÁDÁNÍ S ODPADY/HARMONOGRAM SVOZU)

Systém svozu směsného komunálního odpadu zůstává nezměněn (v roce 2018 převážně sudý týden ve 14-denním intervalu).

 


Publikováno 21. 2. 2018 11:11

Ukončení činnosti správy bytů v majetku Města Kojetína

Datum konání: 7. 12. 2017 - 20. 3. 2018

OZNÁMENÍ PRO NÁJEMCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

Od 01.01.2018 dochází ke změně v organizačním zajištění obstarání správy bytů a nebytových prostor v majetku Města Kojetína:

Ve věcech týkajících se pronájmů bytů a nebytových prostor tj. podání žádostí o pronájem, uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám, výpovědi z nájmu, úhrada nájemného a služeb s nájmem spojených, úhrada kaucí apod. kontaktujte MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, finanční odbor, dveře č. 111, paní Šárka Pospíšilová, tel.: 581277455.

Hotovostní úhrady spojené s předchozím bodem provádějte na pokladně MěÚ Kojetín.

Od 01.01.2018 tyto záležitosti u společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, již nevyřídíte.

Ve věcech týkajících se technického charakteru tj. předávání a přebírání bytů a nebytových prostor, havárie v domě, opravy v bytech a nebytových prostorách, které dle uzavřených smluv hradí pronajímatel, tj. Město Kojetín, kontaktujte i nadále společnost TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, pan Marek Štětkář, tel.: 777709432.

 Za Město Kojetín:                                                                                 Za TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šírek v.r., starosta města                                                        Ing. Vlastimil Psotka v.r., ředitel společnosti


Publikováno 7. 12. 2017 6:47